KONTAKT

Advokátska kancelária
K▪P▪K legal
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32
811 02 Bratislava

Kancelária konkurzných a reštrukturalizačných správcov
JUDr. Peter Petrán ▪ JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32
811 02 Bratislava


T:+421-907-752 784
E:office@kpklegal.eu
W:www.kpklegal.eu